DattaPeetham Guru Parampara

Dattatreya Smarambham
Nrsimha JayaLakshmi Matadika Madhyamam
Sachchidananda Paryantam
Vande Guru Param Param